Vi anordnar ett antal Drevjakter efter Kronhjort, Vildsvin och Rådjur.

Men även smygjakt efter Råbockar i Maj, Kronhjort i September, Dovhjort och Mufflon i Oktober

 

 

 

Maj 2015

Maj 2015

September 2015

September 2015